L’Alya Ninh Vân Bay

Thôn Tân Thành, Xã Ninh Ích, Huyện Ninh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Tel: (+84) 258 3624 777 – Fax: (+84) 258 3516 153

Email: reservation.nvb@lalya.com

Fanpage: L’Alya Ninh Van Bay

Đặt Phòng: (+84) 258 3624 777 – 090 522 39 66

Văn phòng đại diện tại Châu Âu

Hanna Manuel (Ms)
Địa chỉ: Mereldreef 101, B-3140, Keerbergen – Belgium
Điện thoại: +32 475 470 476

E-mail: info@salesmarketingeurope.eu

www.salesmarketingeurope.eu

Văn phòng đại diện tại Hong Kong và Trung Quốc 

Johnny Li 李伏兴
Founder & Managing Director 创办者及董事

GATEWAY GROUP Ltd. 联达集团(国际)有限公司 / 香港联达集团(国际)有限公司上海代表处 / 香港联达集团(国际)有限公司上海代表处-广州分公司

T直线(香港) Hong Kong : (+852) 2543 6133 | T上海 Shanghai: (+86-21) 6056 5763

T广州: (+86-20) 8757 3952 / 3953 | M手机: (+852) 9031 1073 | F传真: (+852) 8161 2186

W 网址: www.gatewaygp.com